Asfalt ve Yol Yapımı

Asfalt ve Yol Yapımı
GÜLAK Taahhüt Nak. İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

Firmamız ; bölünmüş yol yapımı ile ilgili hizmetlerin görülmesini hızlandırmak üzere, ihtiyaç duyulacak her türlü makine ve ekipmanın tahsisi, bunların giderleri ve bölünmüş yol yapımı hizmetlerinde çalıştırılacak personelin temini, malî ve sosyal hakları ve bazı taşınmazların satışından elde edilecek gelirlerin yol yapım işlerinde kullanılabilmesi ile ilgili yeterliliği sağlamaktadır.

ALT TEMEL UYGULAMASI
Proje sınırları içerisinde yer alan bitkisel toprak, kum, silt, kumlu kil, çakıllı kil, kum, çakıl vb, taşlı toprak ve benzeri zeminler, su içeriği yüksek, suyu kolay bırakmayan, akıcı ükohezyonu yüksek nitelikteki zeminler, çamurtaşı, şeyl, yumuşak marn, yumuşak tüfler ile çok ayırışmı bozuşmuş ve kaya niteliğini kaybetmiş zeminler ve hacmi 0,400 m3 den küçük her cins moloz taşları ile kaya parçalarının kazısı, esnek üstyapı tabakalarının ve bitümlü sathi kaplamalarının vb. her türlü malzemenin kazılması, yüklenmesi ve taşınması çalışmaları.

PLENTMİKS TEMEL TABAKASI UYGULAMASI
Taşıma gücü yeterli taban veya alttemel tabakası üzerine kırılmış çakıl, kırma taş, kırılmış cüruf veya ince malzemelerin kullanılarak gradasyon limitleri içerisinde plan ve projelere uygun olarak bir veya birden fazla tabakalar halinde serimi ve sıkıştırılması.
BİTÜMLÜ TEMEL ÜRETİM ve UYGULAMASI
Kırılmış ve elenmiş kaba agrega, ince agrega ve mineral fillerin belli gradasyon limitleri arasında, işyeri karışım formülü esaslarına uygun olarak bitümlü bağlayıcı ile plentimizde karıştırılarak yeterli temeller veya diğer bitümlü kaplamalar ile bir veya birden fazla tabakalar halinde sıcak olarak projelerde belirtilen profil ve enkesitlere uygun olarak yapılması işleri.

BİNDER TABAKASI ÜRETİM ve UYGULAMASI
Kırılmış ve elenmiş kaba agrega, ince agrega ve mineral fillerin belli gradasyon limitleri arasında, işyeri karışım formülü esaslarına uygun olarak bitümlü bağlayıcı ile plentimizde karıştırılarak yeterli temeller veya diğer bitümlü kaplamalar ile bir veya birden fazla tabakalar halinde sıcak olarak projelerde belirtilen profil ve enkesitlere uygun olarak yapılması işleri.

AŞINMA TABAKASI ÜRETİM ve UYGULAMASI
Kırılmış ve elenmiş kaba agrega, ince agrega ve mineral fillerin belli gradasyon limitleri arasında, işyeri karışım formülü esaslarına uygun olarak bitümlü bağlayıcı ile plentimizde karıştırılarak yeterli temeller veya diğer bitümlü kaplamalar ile bir veya birden fazla tabakalar halinde sıcak olarak projelerde belirtilen profil ve enkesitlere uygun olarak yapılması işleri.
 
SAHTİ KAPLAMALI YOL YAPIMI
Granüler temel, plentmiks temel, veya benzer temeller ile asfalt kaplamalar üzerine ince bir tabaka halinde bitüm bağlayıcı uygulama ve hemen sonra bunun üzerine agreganün serilip silindirlenmesi ile yapılan tek tabanlı kaplama işleri.