Mimari ve Statik Projeler

Mimari ve Statik Projeler
GÜLAK Taahhüt Nak. İnş. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.


1. Proje Planlama Hizmetleri :


Tasarım Yönetimi, Stratejik Proje Planının Hazırlanması ve Proje Yönetim Planının Hazırlanması ve Bütünleştirilmesi.

2. Proje Gerçekleştirme Hizmetleri :


Teklif Alma Süreci Hizmetleri, İletişim ve Açıklık Yönetimi ve Teklif Alma Hizmetleri.
Sözleşme Yönetimi, Hakediş Kontrolü ve Onayı

3. Proje İzleme Hizmetleri :


Günlük İzleme, Haftalık İzleme ve Taşeron ve Tedarikçilerle Görüşme, Maliyet Kontrol, İş Programı Kontrolü, Proje Planı Revizyonları (gerektikçe), Aylık İlerleme Raporlarının Hazırlanması, Çevresel Konuların İzlenmesi ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konularının İzlenmesi.

4. Proje Kontrol Hizmetleri :

Kaba Yapı İnşaatının Kontrolü, İnce Yapı İnşaatının Kontrolü ve Kabul.

5. Proje Koordinasyon Hizmetleri :

Projedeki Anlaşmazlıkların Yönetimi, Döküman Yönetimi, Genel Proje Koordinasyonu ve Paydaşların Yönetimi.